Personuppgifter

Dataskyddspolicy – Cultdesign

Introduktion

Cultdesign är ett varumärke inom företaget AB Alrik Hedlund. I nedanstående text benämner vi detta förhållande som Cultdesign. Cultdesign värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur Cultdesign samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@cultdesign.se

Genom att använda Cultdesigns tjänster, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Cultdesign använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information/marknadsföring till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in och varför?

Här beskriver vi vilken information vi samlar in till vilket ändamål. Du får även info om vilka kategorier och på vilken laglig grund vi gör insamlingen när du handlar varor hos oss på Cultdesign. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett olika sätt, ex när du väljer att genomföra ett köpa hos oss. Detta kan vara:

Person- och kontaktinformation – samlar vi in för att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter. Vi gör det för att kunna utföra våra åtagande gentemot dig. Ex:

 • namn, adress
 • faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer.

Betalningsinformation - 

Vi använder Klarna som leverantör av vår kassa. Detta innebär att vi kan komma att dela dina personuppgifter såsom kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna när kassan laddas, för att Klarna ska kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation

Information om varor/tjänster –

 • detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.

Information om hur du interagerar med Cultdesign – samlar vi in för att göra kundanalys, administrera Cultdesign tjänster och för Cultdesigns interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning och för statistiska ändamål. Vi gör det för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och andra berättigade intressen. Ex:

  • hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor,
  • nedladdningsfel,
  • hur du nådde och lämnade tjänsten,
  • leveransnotiser när vi kontaktar dig.

Enhetsinformation – samlar vi in för att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet. Vi gör det för att följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen.

  • IP-adress,
  • språkinställningar,
  • webbläsarinställningar,
  • tidszon, operativsystem,
  • plattform och skärmupplösning.

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Kommunicera med dig - Cultdesign kan också komma att använda din data för att kommunicera relevant information gällande produkter och/eller tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster (t.ex. efter att du har kontaktat vår kundtjänst)                          via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att maila till info@cultdesign.se

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Logistik- och transportföretag. Cultdesign delar dina personuppgifter till logistik- och transportföretag för utförandet av våra åtaganden gentemot dig

Leverantörer och underleverantörer.  Cultdesign kommer att dela dina personuppgifter såsom namn till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.

Myndigheter. Cultdesign kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

Avyttring. Om Cultdesign eller en väsentlig del av Cultdesigns tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om Cultdesigns kunder komma att delas.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av annan leverantör eller underleverantör. Då Cultdesign är fast beslutet att alltid skydda din data, kommer Cultdesign att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.

Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Cultdesign, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din      data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning.

Begära tillgång, rättelse eller radering. För att begära tillgång till, rättelse eller att bli raderad skickar du ett mail om begäran till: info@cultdesign.com För att kunna behandla din begäran behöver Cultdesign underlag som styrker din identitet såsom kopia på ID-handling, körkort eller pass.

 Cookies

Cultdesign använder sig utav cookies. En cookie är en textfil som skickas till din webbläsare när du besöker en webbplats. Nästa gång du besöker webbplatsen skickar din webbläsare tillbaka textfilen och det blir möjligt att se om flera besök kommer från samma dator.
För att kunna använda cultdesign.se fullt ut måste du acceptera cookies, och det gör du genom din webbläsares inställningar. Vill du inte acceptera cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Detta innebär dock att vissa funktioner på cultdesign.se inte kommer att fungera som avsett.