Produktion

Här får du en liten inblick i hur det går till när våra julprodukter målas av skickliga hantverkare. Det ser lätt ut men det krävs minst tre månaders daglig träning för att bli tillräckligt duktig.